Wie is online

We hebben 75 gasten en geen leden online

Inloggen

Zorgbeleid

Brede basiszorg(regie klas)

 • De klastitularis stelt eventuele leerproblemen, sociaal-emotionele problemen,
  motorische of gedragsproblemen vast.
 • De klastitularis zorgt binnen de klas voor differentiatie zodat het kind op zijn/haar
  niveau geholpen wordt.

Verhoogde zorg(regie school)

 • De klastitularis meldt bij het zorgteam de problemen en stelt de hulpvragen.
  Het zorgteam kan mee helpen zoeken hoe het kind of de kinderen het best verder
  worden begeleid.

Uitbreiding van de zorg(regie CLB en school)

 • Indien verdere hulp en extra-deskundigheid nodig is, kan het zorgteam terecht bij de CLB-medewerkers. De adviseurs van het CLB, met hun kennis van diagnostiek en behandeling van problemen, helpen mee te verduidelijken en te kaderen.
 • De ouders worden hierbij betrokken.

School op maat: Individueel aangepast curriculum:( Regie CLB-School-Ouders)

 • Er wordt voor het kind een individueel traject opgesteld in samenwerking met school- CLB en ouders.

Het intern zorgteam bestaat uit:

 • de zorgcoördinatoren: Marleen Ottoy ( lagere school)  Leen Claes ( kleuterschool)
 • de zorgleerkrachten: Marleen Verkens (lagere school)- Marleen Ottoy (lagere school)- Yannick Asselman ( lagere school)- Stien Van Cauter( lagere school) -Carmen Demol ( kleuterschool)- Lindsay De Valck ( kleuterschool)- Ellen Michiels( kleuterschool)

De zorgcoördinator is de centrale figuur, die in samenwerking met leerkrachten en directie
het hele zorgbeleid van de school concreet gestalte zal geven. Deze functie als
beleidsmedewerker is veel ruimer dan die van zorgleerkracht.

Het zorgbeleid binnen de school houdt in:

 1. De begeleiding en/of remediëring van het individuele kind met zijn/haar zorgvragen.
 2. De begeleiding van de klasleraar en de klas.
 3. De begeleiding en ondersteuning van het schoolteam bij het uitvoeren van een zorgbeleidsplan.

Meer aandacht voor individuele zorgvragen kadert in een langzame maar zekere verschuiving van groepsgericht onderwijs naar onderwijs op maat van elk kind.


Zorgpiramide