Wie is online

We hebben 32 gasten en geen leden online

Inloggen

Veilig naar school

De verkeersopvoeding van het kind begint bij de ouders. Zij zijn het immers die de eerste begrippen van verkeer bijbrengen. Ouders die hun kinderen met de wagen naar school brengen, zorgen dus zelf voor een veilige begeleiding tot aan de schoolpoort van de benedenspeelplaats. De kinderen kunnen na schooltijd hier ook afgehaald worden.
Samen met de ouderraad blijven wij streven naar een maximale verkeersveiligheid rond onze school. Vooral bij het einde van de lessen is enige discipline van alle betrokken partijen noodzakelijk om de drukte binnen de perken te houden.
Graag uw medewerking voor volgende richtlijnen :

Sint-Martens-Lennik

 • Begrijpende ouders parkeren niet op de kiss and ride-zone. De ingang van de school wordt steeds vrijgehouden.
 • Stilstaan of parkeren langs de kant van de rijweg is verboden. De schoolbussen moeten steeds vrije doorgang hebben.
 • Wil eveneens de rijrichting respecteren.

Eizeringen

 • Begrijpende ouders parkeren niet aan de schoolpoort. De ingang van de school wordt steeds vrijgehouden.
 • De schoolbus moet steeds vrije doorgang hebben.

Fietsen

De leerlingen mogen met de fiets naar school komen. Zij plaatsen hun fiets in de voorziene fietsenstalling. De fietsenstalling is te bereiken via de Palokenstraat, ingang poort 5, waar zij via de brandweg naar onze fietsenstalling stappen.
Om veiligheidsredenen mag er binnen het schooldomein niet gefietst worden. De fietsers verlaten in rij, met de fiets in de hand, de school.
Mogen wij u er attent op maken dat kinderen jonger dan 10 jaar in het verkeer best begeleid worden door een volwassen persoon of een oudere broer of zus.

Schoolbus

De kinderen kunnen ook met de bus naar school komen en/of ‘s avonds weer naar huis gebracht worden. Om gebruik te kunnen maken van onze eigen schoolbusdienst is het vereist op het grondgebied Lennik te wonen. De andere kinderen buiten onze gemeente die met de bus komen, kunnen een beroep doen op de diensten van De Lijn. De kinderen, die gebruik willen maken van onze schoolbus hebben busjetons of een abonnement nodig.

Sint-Martens-Lennik

-Busjeton
Busjetons (= jetons geldig voor één rit) worden elke schooldag te koop aangeboden bij de directie en het secretariaat en zijn bestemd voor leerlingen die sporadisch van het schoolbusvervoer willen gebruik maken. Kostprijs : € 1,50
Dit wordt  via een bestelbrief aangevraagd. De verrekening gebeurt via facturatie.

-Schoolbusabonnement
De andere leerlingen dienen te beschikken over een abonnement waarvoor de aanvraag via onze secundaire school online wordt ingediend. Klik op volgende link: hier. Er kan een keuze gemaakt worden uit: een jaarabonnement(ochtend en/ of avond), een trimesterabonnement ( ochtend en/of avond).
Voor anderen regelingen dient de leerling zich busjetons aan te schaffen.De richtprijzen van de abonnementen worden bepaald door de dienst vervoer van het Departement van Onderwijs; deze zijn afhankelijk van de vervoerprijs van het openbaar vervoer en tevens van de afstand van en naar de school.
De busjetons worden via overschrijving betaald; de rekeningen van de abonnementen worden via onze secundaire verrekend.
Om een vlot en veilig verloop van het leerlingenvervoer mede te helpen waarborgen, willen we graag enkele afspraken maken :

 • Op de bus is er begeleiding voorzien. De begeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen van bij het instappen tot bij het afstappen. De begeleider blijft op de bus. Jullie, ouders, dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind ’s morgens is opgestapt en zodra het kind is uitgestapt. Als je jouw kind niet opwacht aan de afstapplaats wordt jouw kind terug meegenomen naar de school en wordt het naar de kinderopvang gebracht, waar het door jou kan afgehaald worden. Je kan ook via een ondertekende verklaring te kennen geven dat jouw kind alleen van de bushalte naar huis mag gaan. (zie bijlage: leerlingenvervoer)
 • De leerlingen die vanaf het begin van het schooljaar een abonnement hebben aangevraagd, zullen via hun juf of meester, automatisch een formulier ontvangen voor een vernieuwing, enkele weken voor ‘t verstrijken ervan.
 • Bij verlies of diefstal van de abonnementskaart dient dit gemeld te worden aan de busbegeleiders of dhr. Rudi Veyt en zal dit  vervangen worden.
 • Wanneer een abonnement om een of andere reden beschadigd is, wordt dit vervangen na het inleveren van het beschadigde exemplaar.
 • Het abonnement dient bij elk gebruik van de bus spontaan aan de busbegeleider getoond te worden (behalve bij vervoer voor schoolactiviteiten).
 • Eten en/of drinken op de bus is verboden.
 • Eventuele beschadigingen aan het interieur van de bus door de leerling zal integraal op deze verhaald worden.
 • Er wordt voorzien dat de leerling een vijftal minuten voor het vermelde uur aan de opstapplaats aanwezig is.
 • De leerlingen dienen de busbegeleider, eventueel de chauffeur, te verwittigen van de voorziene afwezigheid.

Eizeringen

-Busjeton
Busjetons (= tickets geldig voor één rit) kan je elke dag aankopen bij meester Geert.( via bestelbrief, betaling via factuur). Deze tickets zijn bestemd voor leerlingen die zonder abonnement van de schoolbus gebruik willen maken. Kostprijs : € 1,50
-Schoolbusabonnement
De andere leerlingen dienen te beschikken over een abonnement waarvoor de aanvraagformulieren bij onze secundaire school te bekomen zijn. Klik op volgende link hier. Er kan een keuze gemaakt worden uit: een jaarabonnement,trimesterabonnement. ( ochtend en/of avond)
De busjetons worden via factuur betaald; de rekeningen van de abonnementen worden via onze secundaire school verrekend.

 

 

   

TARIEF BUSABONNEMENTEN SCHOOLJAAR  2020 - 2021

                   

Zones

 

jaar-

1ste

2de

3de

1+2+3

dag-

rit

tickets

   

abon.

trim.

trim.

trim.

 

prijs

 

 

                   
                   

1 - 3

 

210

96

78

59

233

1,37

0,68

1,5

                   

4

 

213

98

79

60

237

1,39

0,70

 

5

 

227

104

85

64

253

1,49

0,74

 

6

 

242

111

90

68

269

1,58

0,79

 

7

 

257

118

96

72

286

1,68

0,84

 

8

 

271

124

101

76

301

1,77

0,89

 

9

 

278

127

104

78

309

1,82

0,91

 

 

Om een vlot en veilig verloop van het leerlingenvervoer mede te helpen waarborgen, willen we graag enkele afspraken maken:

 • Jullie, ouders, dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind ’s morgens is opgestapt en zodra het kind is uitgestapt. Bij afwezigheid van een ouder of gemachtigde op de afgesproken afstaphalte, zal jouw kind naar “Het Wonderhuis” gebracht worden, waar het kan worden afgehaald door jullie, de ouders.
 • Je kan ook via een ondertekende verklaring te kennen geven dat jouw kind alleen van de bushalte naar huis mag gaan.
  (zie bijlage 2: leerlingenvervoer)
 • Eten en/of drinken op de bus is verboden.
 • Er wordt voorzien dat de leerling een vijftal minuten voor het vermelde uur aan de opstapplaats aanwezig is.
 • De leerlingen dienen de chauffeur en/of de leerkracht te verwittigen van een voorziene afwezigheid.

We rekenen erop dat deze afspraken steeds stipt zullen worden nageleefd.

Rijen

Sint-Martens-Lennik

Kinderen die in de omgeving van de school wonen en ‘s avonds te voet naar huis terugkeren, zijn verplicht aan te sluiten bij de rij. Deze leerlingen worden begeleid vanop de bovenspeelplaats, per 2, langs de Palokenstraat, Schapenstraat  tot de Brusselsestraat. De kinderen worden geholpen bij het oversteken in de verschillende richtingen.
Je kan ook via een ondertekende verklaring te kennen geven dat uw kind ’s middags en/of ’s avonds alleen naar huis mag gaan (zie bijlage: te voet huiswaarts keren)