Wie is online

We hebben 14 gasten en geen leden online

Inloggen

Schoolverzekering

Het schoolbestuur heeft voor al haar scholen een verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid” en “Kosten voor geneeskundige verzorging” afgesloten bij KBC. Alle regelmatig ingeschreven leerlingen van onze school zijn verzekerd voor ongevallen die gebeuren

  • tijdens de lessen;
  • tijdens de speeltijden
  • tijdens de buitenschoolse activiteiten (in schoolverband);
  • op weg naar en van de school (indien dit - binnen het normale tijdsbestek – de kortste en/of veiligste heen- en terugweg is).

De schoolverzekering dekt enkel persoonlijk lichamelijk letsel, maar GEEN materiële schade (uitzondering gemaakt voor beperkte vergoeding bij brillen). De bepalingen en voorwaarden van deze polis kunnen ingekeken worden bij de directeur. We vestigen er uw aandacht op, beste ouders dat uw kind op school en daarbuiten zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar schoolgerei, kleding, fiets, en al wat uw kind mee naar school neemt. Dit alles valt buiten de schoolverzekering. De school kan in geval van beschadiging, verlies of diefstal nooit verantwoordelijk worden gesteld. Juwelen, armbanden, kettinkjes e.d. dus beter thuislaten. Op school worden de gevonden voorwerpen gedurende 2 maanden bewaard.

Wat te doen bij een ongeval?

Er zijn steeds twee documenten:

  1. Aangifte: dit formulier wordt door de school opgemaakt.
  2. Medisch attest (op te vragen in de school): dit formulier wordt door de arts ingevuld en moet de volgende dag terug aanwezig zijn op de school.
    De aangifte en het medisch attest van vaststelling moeten steeds binnen de 24 uren afgehandeld worden.

Beide documenten worden door de school opgestuurd naar de verzekering. Daarmee is de administratieve taak van de school ten einde. De verdere afhandeling van het dossier gebeurt rechtstreeks tussen de ouders en de verzekering. U kan steeds bij ons terecht met concrete vragen, als u zou geconfronteerd worden met een schoolongeval.