Wie is online

We hebben 22 gasten en geen leden online

Inloggen

Schoolrekening

De meeste schoolbenodigdheden (wat essentieel nodig is) worden gratis aangeboden. Zo mogen alle leerboeken gratis gebruikt worden en krijgen de kinderen alle noodzakelijke schriften. Alle schriften en handboeken worden steeds gekaft en in goede staat gehouden. Wie schade berokkent, is er toe gehouden deze te vergoeden.
Daarnaast moeten bijkomende kosten wel doorverrekend worden. Het betreft hier o.a. deelnamekosten voor vrijblijvende activiteiten, abonnementen op tijdschriften, toegang tot zwembad of sportactiviteiten, extra-muros-activiteiten, schoolreizen, leeruitstappen, drankverbruik,  ...
Volgens het aanbod zal de kostprijs berekend worden. Deze kostprijs wordt vooraf in een informatieve brief aan de ouders meegedeeld. Dit gebeurt steeds in overleg met de schoolraad.
Het maximumbedrag dat hiervoor per schooljaar zal aangerekend worden staat per leeftijdscategorie vermeld in de specifieke bijlage ‘Bijdrageregeling ouders’.
Dankzij een prima communicatie en samenwerking met de ouderraad kunnen vele van deze kosten tot een minimum beperkt worden.
De betaling van deze kosten wordt aangeboden via een overschrijvingsformulier.
Wij zullen de kosten spreiden over 4 periodes nl. :

* 1ste factuur : einde oktober voor de maanden september en oktober
* 2de factuur : einde december voor de maanden november en december
* 3de factuur : einde maart voor de maanden januari, februari en maart
* 4de factuur : einde schooljaar voor de maanden april, mei en juni

-Wij factureren per kind. Facturen onder de € 2,50 zullen naar een volgende periode worden overgebracht.

-Indien er een probleem is met de factuur vragen wij u met aandrang eerst contact op te nemen met ons of met de juf of meester en dit bedrag, waarmee u niet akkoord gaat, niet af te trekken van het te betalen bedrag. Indien uw bezwaar gerechtvaardigd is, zullen we u een nieuwe factuur opmaken.

-Ook vragen wij u NOOIT twee facturen samen te betalen (tenzij het om een herinnering gaat) omdat de gestructureerde mededeling in verband staat met het te betalen bedrag. Indien u dat bedrag wijzigt, wordt uw betaling niet geregistreerd!

-Gelieve steeds het overschrijvingsformulier te gebruiken dat aan uw factuur is gehecht.

-Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.