Laat je meenemen via onze prezivoorstelling doorheen onze missie en schoolvisie. Samen met onze kinderen wensen wij deze missie waar te maken.

Klik op volgende link: Missie en schoolvisie

We dragen ook zorg voor al onze medewerkers en kinderen. Deze zorg drukken we uit in een zorgvisie.

Onze zorgvisie vertrek vanuit: Visie op goed onderwijs

In onze beknopte eigen zorgvisie lees je waar wij momenteel klemtonen leggen: Beknopte schooleigen visie

Bedankt voor het vertrouwen in onze visie.