Vzw OZCS West-Brabant
GVBS SGI
Schapenstraat 39
1750 Sint-Martens-Lennik
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Toestemmingsformulier

 

 

Naam en voornaam van de leerling: _______________________________________________

 

Schooljaar: _______________  Klas: _________

 


Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor een aantal verwerkingen die wij met de persoonsgegevens doen.

Gelieve hieronder duidelijk uw keuze aan te vinken aangaande een aantal specifieke gegevensverwerkingen.

Het gaat om verwerkingen die buiten het nakomen van onze verplichtingen vallen.

 

JA

NEEN

·         Mogen er foto’s genomen worden van activiteiten, excursies, enz. waarop uw kind geïdentificeerd kan worden en indien ja , op :

 

 

-          Intern platform waarop enkel personeel, ouders en leerlingen kunnen aanmelden : gimme

-           

 

 

-          Klasfoto   met publicatie op onze jaarkalender

 

 

Het publieke gedeelte van de schoolwebsite http://www.gvbssgi.classy.be/

 

 

Ter info : Er mogen geen foto’s van onze mediakanalen  gebruikt worden om op sociale media te delen zonder toestemming van betrokkenen .

 

Ondergetekende,            □ vader                             □ moeder                         □ andere…………………

stemt in met de verwerking van deze gegevens in het kader van de vermelde doelen.

Datum: ____ / ____ / 20_____

Naam ouder: ___________________________________________________

Handtekening:

 

 

 

 

Gezondheidsfiche

Gezondheidsfiche - vertrouwelijk

 

Naam en voornaam van de leerling: _______________________________________________

 

Schooljaar: _______________  Klas: _________

 

De privacywet verbiedt de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen (art. 9, lid 1 AVG), tenzij u de school hiervoor schriftelijk toestemming geeft (art. 9, lid 2 AVG). U kan, indien u dat wenst, deze toestemming op elk moment intrekken. U hebt ook het recht deze gegevens in te zien en zonodig te laten verbeteren.

 

De school zal deze gegevens enkel verwerken met de bedoeling

  • adequaat te kunnen reageren bij risicosituaties;
  • uw zoon/dochter te begeleiden bij zijn/haar studie, studiekeuze en socio-emotionele ontwikkeling.

 

Enkel de personen die rechtstreeks bij de begeleiding van uw zoon/dochter betrokken zijn kunnen deze gegevens raadplegen. Deze personen zijn ertoe gehouden het vertrouwelijke karakter van deze informatie te eerbiedigen.

 

U bent niet verplicht gegevens over de gezondheid van uw zoon of dochter mee te delen. De school kan echter geen rekening houden met gegevens die haar niet bekend zijn.

 

De info wordt verwerkt zolang als nodig is om uw zoon/dochter op te volgen.

 

 

1.       Van welke gegevens over de gezondheid van uw kind wenst u de school op de hoogte te brengen?

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.       Wordt uw kind hiervoor behandeld?                                             □ Ja                     □ Neen

 

3.       Wenst u in dat geval de naam, adres en telefoonnummer op te geven van de behandelende (huis)arts, dit om eventueel contact te kunnen nemen.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

4.       Neemt uw kind hiervoor medicatie in?                                         □ Ja                     □ Neen

 

5.       Wat verwacht u van de school op dit vlak? Wat moeten we weten of doen (o.a. over het gebruik van medicatie)? Wat mogen we zeker niet doen? De school zal, indien nodig, met u overleggen over wat zij haalbaar acht en wat niet.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6.       Bent u van oordeel dat de gezondheidstoestand het volgen van bepaalde lessen beïnvloedt?

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ook hier zal de school, indien nodig, met u overleggen over wat zij haalbaar acht en wat niet.

 

               

 

Ondergetekende,            □ vader                             □ moeder                         □ andere…………………

□ stemt in met de verwerking van deze gegevens betreffende de gezondheid van zijn/haar zoon/ dochter in het kader van de vermelde doelen.

□ wenst geen gegevens betreffende de gezondheid van hun zoon/ dochter mee te delen.

 

Datum: ____ / ____ / 20_____

Naam ouder: ___________________________________________________

Handtekening: