Wij maken ruim tijd voor een gesprek, een rondleiding en wij hebben voor jou een schoolgids met een heleboel info klaarliggen.

INSCHRIJVINGSMOMENTEN 2019-2020

Op de schooldagen tijdens de schooluren.Tel.02/ 532 14 53
Na afspraak met de directeur.( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)


Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus:
Van maandag 1 juli tot vrijdag 5 juli : tijdens de schooluren.( secretariaat of directie)
Van maandag 19 augustus tot vrijdag 23 augustus : na afspraak met de directeur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Van maandag 26 augustus tot vrijdag 30 augustus : tijdens de schooluren(secretariaat of directie)

 

INSCHRIJVEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2020-2021

Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel :
Maandag 2 maart 2020
Op zaterdag 21 maart 2020 van 15.00 tot 18.00 Hier krijg je de nodige info rond onze schoolwerking en inschrijvingsformulieren .
We voorzien dan inschrijvingen in volgorde van aankomst vanaf 15.00 uur!!!
Na deze datum is inschrijven mogelijk rekening houdend met onze maximumcapaciteit.

In oktober 2020 wordt er voor onze Lennikse scholen een digitaal platform voorgesteld. Indien we hier  moeten in meestappen, dan zal elke inschrijving volgens dit platform gebeuren. De hogervermelde werkwijze vervalt dan. Info wordt nog tijdig meegegeven.

BENODIGDE DOCUMENTEN

Bij de inschrijving moet een o f f i c i e e l  d o c u m e n t voorgelegd worden dat de identiteit van het kind bevestigt en tevens de verwantschap aantoont (trouwboekje, identiteitskaartje, geboorteakte, een reispas, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister...).  Mogen wij je vragen dit officieel document (of een kopie) mee te brengen bij elke inschrijving.
Ook het rijksregisternummer van uw kind, dat u op het gemeentehuis van uw woonplaats kunt bekomen en dat op zijn/haar SIS - kaart staat, dient u aan de school bekend te maken.
Deze gegevens vallen onder de wet op de privacy en worden op school bewaard in een afgeschermd computerbestand. U heeft het wettelijk recht om de gegevens van uw kind in dat bestand na te kijken en zo nodig te verbeteren.

 

INSTAPDATA VOOR KLEUTERS

Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.
Als zij jonger zijn dan 3 jaar, worden ze pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving, ofwel:

    de eerste schooldag na de zomervakantie,
    de eerste schooldag na de herfstvakantie,
    de eerste schooldag na de kerstvakantie,
    de eerste schooldag van februari,
    de eerste schooldag na de krokusvakantie,
    de eerste schooldag na de paasvakantie.
    de eerste schooldag na O.-L.-H.- Hemelvaart.

Uw kind komt naar school wanneer het effectief zindelijk is.
Voor kleuters dient een schriftelijke verklaring te worden ondertekend waaruit blijkt dat ze niet in een andere school zijn ingeschreven.
Kleuters zijn niet leerplichtig. In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in de kleuterschool blijft is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar het eerste leerjaar stappen evenals een achtste jaar in de lagere school doorbrengen kan enkel na kennisgeving van, en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.
Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.
De ouders hebben het recht af te zien van individuele CLB-begeleiding en van de schoolarts die instaat voor het medisch schooltoezicht.