Wie is online

We hebben 110 gasten en geen leden online

Inloggen

Inschrijvingen

 

 

Richtlijnen  inschrijvingen  omwille van corona !

Beste ouders 

 

Het is mogelijk om  je kind in te schrijven via volgende twee opties: 
1.Je kan klikken op de link onder dit schrijven en zo de formulieren downloaden. Vul deze in, signeer en scan deze papieren. Je kan deze documenten opsturen   naar   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Op deze m  anier zullen we de inschrijving realiseren. 
2. Je maakt een afspraak om de school te bezoeken en vult de formulieren ter plaatse in. .
Dit kan op het nummer 02/532 14 53 of 0484 74 70 27.  
We gebruiken een mondmasker tijdens het bezoek 

Klik op de deze link:  inschrijvingsformulieren

 

INSCHRIJVINGSMOMENTEN 2020-2021

Op de schooldagen tijdens de schooluren.Tel.02/ 532 14 53
Na afspraak met de directeur.( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

INSCHRIJVEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2021-2022

Onze school schrijft doorlopend in vanaf januari 2021. Je kan langskomen op afspraak om de school te bezoeken en om de inschrijving te realiseren. Je vindt onze inschrijvingsformulieren ook online.( zie hoger)

BENODIGDE DOCUMENTEN

Bij de inschrijving moet een o f f i c i e e l  d o c u m e n t voorgelegd worden dat de identiteit van het kind bevestigt en tevens de verwantschap aantoont (trouwboekje, identiteitskaartje, geboorteakte, een reispas, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister...).  Mogen wij je vragen dit officieel document (of een kopie) mee te brengen bij elke inschrijving.
Ook het rijksregisternummer van uw kind, dat u op het gemeentehuis van uw woonplaats kunt bekomen en dat op zijn/haar SIS - kaart staat, dient u aan de school bekend te maken.
Deze gegevens vallen onder de wet op de privacy en worden op school bewaard in een afgeschermd computerbestand. U heeft het wettelijk recht om de gegevens van uw kind in dat bestand na te kijken en zo nodig te verbeteren.

 

INSTAPDATA VOOR KLEUTERS

Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.
Als zij jonger zijn dan 3 jaar, worden ze pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving, ofwel:

    de eerste schooldag na de zomervakantie,
    de eerste schooldag na de herfstvakantie,
    de eerste schooldag na de kerstvakantie,
    de eerste schooldag van februari,
    de eerste schooldag na de krokusvakantie,
    de eerste schooldag na de paasvakantie.
    de eerste schooldag na O.-L.-H.- Hemelvaart.

Uw kind komt naar school wanneer het effectief zindelijk is.

Kleuters zijn niet leerplichtig. 5-jarige kleuters zijn verplicht 290 halve dagen les te volgen. In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in de kleuterschool blijft is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar het eerste leerjaar stappen evenals een achtste jaar in de lagere school doorbrengen kan enkel na kennisgeving van, en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.
Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.
De ouders hebben het recht af te zien van individuele CLB-begeleiding en van de schoolarts die instaat voor het medisch schooltoezicht.